แคลนการีนาจะถูกปิดลงตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ระบบแชทแคลนใน Garena+ จะถูกเปลี่ยนเป็นกลุ่มแชท โดย:
  • หัวหน้าแคลนจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของกลุ่มแชท
  • เจ้าของกลุ่มแชทยังคงสามารถชวนหรือเอาสมาชิกออกจากกลุ่มได้
  • สมาชิกทุกคนสามารถชวนเพื่อนเข้ามายังกลุ่มได้
  • จำนวนสมาชิกสูงสุดของกลุ่ม จะเท่ากับจำนวนสูงสุดของแคลน (เช่น หากคุณได้ใช้แต้มคลังเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกแคลน จำนวนสมาชิกสูงสุดนั้นจะเป็นจำนวนสมาชิกสูงสุดของกลุ่มแชท)
นอกจากนี้ การชำระด้วยการใช้แต้มคลังตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ถึง 2 ตุลาคม 2560 จะถูกคืนให้ผู้บริจาคเป็น Garena Shell โดยเราจะคืนให้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 หลังจากระบบแชทแคลนใน Garena+ ถูกเปลี่ยนเป็นกลุ่มแชท ผู้บริจาคได้รับ Shell จะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมรายละเอียด

การีนาขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอด

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราที่นี่